فرید تقوی شیرازی

فرید تقوی شیرازی

زادروز: بهمن ۱۳۴۰
خاکسپاری: مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی‌ منصور
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۶۷
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فرید-تقوی-شیرازی