شاپور تقی‌بیگلو

شاپور تقی‌بیگلو

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: تیمور
پیشه/تحصیلات: پزشکیار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.