داود تاجیک

داود تاجیک

زادروز: ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۲۴ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: مصطفی
پیشه/تحصیلات: معلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۶۸
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۴ ردیف ۱۶۸ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

تاجیک