بهروز ترشیزی

بهروز ترشیزی

زادروز: ۲۸ اسفند ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۸
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ترشیزی