سید مهدی توکلی

سید مهدی توکلی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۸ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: سید میرزا
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۹
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.