مسعود (مرتضی) توابی کاشانی

مسعود (مرتضی) توابی کاشانی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

توابی‌کاشانی