شمخال طاوسی

شمخال طاوسی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.