مجید طیاری

مجید طیاری

زادروز: ۲۴ اسفند ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۹ مهر ۱۳۶۱
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.