حسین طهرانی‌کیا

حسین طهرانی‌کیا

زادروز: ۲۱ مهر ۱۳۲۰
خاکسپاری: ۱۴ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: مهدی
پیشه/تحصیلات: تاجر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

طهرانی‌کیا