حسین پروانه تکمه‌داش

حسین پروانه تکمه‌داش

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۵ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: اسدالله
پیشه/تحصیلات: متخصص برق
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۶
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.