بهمن تورشیزی

بهمن تورشیزی

زادروز: ۲۷ بهمن ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۲۷ بهمن ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال آخر راه و ساختمان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۲۳
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.