آمنه تیماجی

آمنه تیماجی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: ناصر
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی الکترونیک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۷
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.