محمد والی

محمد والی

زادروز: ۱۳۲۶
خاکسپاری: ۸ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
پیشه/تحصیلات: همافر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۵
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.