رضا واعظی

رضا واعظی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عباسعلی
پیشه/تحصیلات: دکتر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.