صدیقه (هما) واحدی

صدیقه (هما) واحدی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمداسماعیل
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.