ولی‌الله حسینی

ولی‌الله حسینی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: حبیب
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۳۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.