ایرج یوسفی کرد

ایرج یوسفی کرد

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: غلامرضا
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۳
شماره: ۲

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲ ردیف ۷۳ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.