صاحب ذبیحیان لنگرودی

صاحب ذبیحیان لنگرودی

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۹ دی ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: کارمند، دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۵
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.