محمود زهرایی

محمود زهرایی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۸ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۹
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.