سید خالد ذاکری

سید خالد ذاکری

زادروز: ۱۰ آذر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۸ دی ۱۳۶۰
نام پدر: سید محمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۳۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.