مژگان زندی

مژگان زندی

زادروز: ۲۶ بهمن ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۷
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.