ابراهیم زارعی

ابراهیم زارعی

زادروز: ۵ مرداد ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۸ مرداد ۱۳۶۰
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۹۸
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۱۰ ردیف ۹۸ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.