سید محمد‌باقر (مهران) زرین‌قلم

سید محمد‌باقر (مهران) زرین‌قلم

زادروز: مهر ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۴ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: سید عباس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.