محمود زکی

محمود زکی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۰ مرداد ۱۳۶۷‍
نام پدر: صادق
پیشه/تحصیلات: دانشجو، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: فدائیان (اکثریت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۱
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.