زهره رضایی

زهره رضایی

زادروز: ۱۳۴۲‍
خاکسپاری: ۱۳۶۰
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲۵ مکرر ردیف ۱۴۶ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.