عباس ذوالفقاری

عباس ذوالفقاری

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: تکنسین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.